Ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.
budowy kablowej sieci elektroenergetycznej

treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-12-16 15:13:18.
Program Pomoc Żywnościowa

Informacje o programie

Zasady przyznawania pomocy

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-11-13 11:12:16.
Kalendarz polowań Koła SOWA

Kalendarz polowań

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-10-02 12:59:40.
Informacja o wydawaniu żywności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie informuje, że dnia: 11.09.2020r. w godz. 10:00 – 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Godkowie będzie wydawana żywność dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego „FEAD” 2019.


Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze paczek tzn. zachowanie stosownych odległości oraz zabezpieczenie twarzy maseczką. 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie - Małgorzata Hurman

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:22:20 | Data modyfikacji: 2020-09-02 14:23:57.
Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojemników do
selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-08-12 13:33:35.
Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojemników do
selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych
 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-08-12 13:33:34.
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze
kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Zał. 1 PDF

Załącznik 1 do edycji

Zał. 2. PDF

Zał. 2 do edycji

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:44:32.
Komunikat Inspektora Ochrony Roślin i
Nasiennictwa

Komunikat

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-29 09:48:21.
Udostepnienie materiałów dotyczących planów
urządzenia lasów

Pismo wykonawcy planu urządzenia lasu

Informacja Wójta Gminy Godkowo o wyłożeniu planu do publicznego wglądu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:10:05.
Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Godkowo

Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:55:26.
Odwołanie wydawania żywności

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:47:25.
Pomoc żywnościowa - informacje

Termin wydawania żywności

Warsztaty

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-02-14 14:43:14.
Termin na składanie wniosków dot. regularnego
przewozu osób
 dot. regularnego przewozu osób.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-01-30 07:53:58.
Zawiadomienia o czynnościach okazania granic
nieruchomości leżących w obrębie m. Osiek,
gmina Godkowo

Zawiadomienie Elżbieta i Artur Szczepan

Zawiadomienie Kazimierz Smotrycki

Zawiadomienie Anna i Jacek Cygańscy

Wniosek geodety

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-01-15 14:51:25.
Program żywnościowy FEAD - ogłoszenia

Termin wydawania żywności

Informacje o programie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 12:25:01.
Zasady wydobycia piasku i żwiru

Zasady wydobycia piasku i żwiru

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia piasku/żwiru

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-01-07 12:29:19.
Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-01-07 12:23:58.
Ogłoszenie otwartego naboru na partnera projektu

Zarządzenie Wójta Gminy Godkowo Nr 82/2019

Ogłoszenie

Regulamin naboru

Formularz oferty

Wyniki naboru na partnera

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:27:03.
Zarządzenie Wójta ws. przejęcia działki od
KOWR w obrębie Krykajny

Zarządzenie nr 58/2019

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:47:36 | Data modyfikacji: 2019-09-18 13:47:50.
Informacja o warunkach przyznania pomocy oraz
termin składania wniosków o pomoc żywnościową
na nowy okres

Informacja

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 06:43:17 | Data modyfikacji: 2019-08-14 06:53:09.
Informacja o celach Programu POMOC ŻYWNOSCIOWA

Informacja o celach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 06:36:51.
Efekty pomocy żywnościowej w ramach programu
FEAD 2018

Informacja o efektach

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-08-14 06:28:51.
Ogłoszenie o nowych taryfach dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Godkowo
 SKMBT_C22019071818390.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:44:53.
Wybory ławników 2020-2023

Informacja - wybory ławników

Karta zgłoszeniowa

Lista osób zgłaszających ławnika

Oświadczenie - władza rodzicielska

Oświadczenie o niekaralności

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-06-14 14:02:46 | Data modyfikacji: 2019-06-14 14:08:29.
Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie i
rozwijanie działalności gospodarczej, aktywna
wieś, świetlica, obywatel

informacja o naborze na tablice 2019.doc

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-05-07 13:35:09.
Informacja o wyborach do Izb Rolniczych
 Informacja o wyborach do Izb Rolniczych.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-05-02 14:24:33.
Terminy szczepienia psów

Terminy szczepienia psów

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:04:31.
Zmiana terminu wydawania żywności w kwietniu

Informacja

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-04-12 08:24:30.
Konkurs na dyrektora SP w Godkowie

Zarzadzenie Wójta ws. ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-04-09 12:50:07.
Warsztaty kulinarne RYBY

Ogłoszenie o warsztatach kulinarnych

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:44:26 | Data modyfikacji: 2019-03-22 13:44:42.
Obwieszczenie Wody Polskie o wszczęciu
postępowania ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych
obręb Miłosna, Osiek

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:50:06.
Pomoc żywnościowa - termin wydawania żywności
w marcu

Wydawanie żywności w marcu 2019

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-03-04 13:23:31.
Pomoc żywnościowa w ramach programu operacyjnego
„FEAD” 2018 - WARSZTATY I WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Warsztaty dietetyczne

Termin wydawania żywności

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:52:00.
Informacja i formularz wniosku - zwrot akcyzy 2019
r.

Informacja ws. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019

WNIOSEK na 2019 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-01-07 12:49:59.
Warsztaty kulinarne - 11.12.2018 r.

Warsztaty kulinarne - 11.12.2018 r.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:32:47.
Informacja GOPS o terminie wydawania żywności

Wydawanie żywności

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 07:44:48.
Rozkład pracy aptek

Harmonogram dyżurów

Wykaz godzin pracy aptek

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-09-27 08:09:50.
Terminy i zasady przyjmowania wniosków o pomoc
żywnościową

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-09-27 08:06:45.
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania ws.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 13:41:39 | Data modyfikacji: 2018-09-24 13:45:21.
Założenia programu - Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 11:27:53.
Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planiu
zagospodarowania przestrzennego terenu
produkcyjno-usługowego w Godkowie

Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planiu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno-usługowego w Godkowie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-08-31 13:49:52.
Obwieszczenie Wód Polskich o wszczęciu
postępowania administracyjnego w Kwitajnach
Wielkich

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-08-28 15:10:54.
Obowiązki podmiotów świadczących usługi w
zakresie żywienia podczas imprez masowych

Obowiązki podmiotów świadczących usługi w zakresie żywienia podczas imprez masowych

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-07-23 07:39:23.
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu produkcyjno-usługowego w Godkowie
 dokumentacja prac planistycznych.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-07-05 08:14:30.
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:55:43.
Pismo wojewody o zgrożeniu suszą

Pismo Wojewody

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-21 09:51:30.
Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-13 07:54:27.
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie
gminy Godkowo

Ogłoszenie - Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Godkowo.

Decyzja ws. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Godkowo

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-07 10:38:43.
Ochrona danych osobowych a pomoc żywnościowa

Ochrona danych osobowych a pomoc żywnościowa

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 15:00:28.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu MPZP terenu usługowo-produkcyjnego w
Godkowie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenu usługowo-produkcyjnego w Godkowie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:01:55.
Informacja dla producentów produkcji pierwotnej

Infirmacja dla producentów produkcji pierwotnej

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:36:28.
Obwieszczenie Wójta dotyczące prawa łowieckiego

Obwieszczenie Wójta dotyczące prawa łowieckiego

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:02:47.
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu
ws. AFS

Pismo

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:52:29.
Informacje dotyczące szacowania szkód
łowieckich

Informacja

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:13:54.
Harmonogram szczepienia psów przeciwko
wściekliźnie

Harmonogram

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:14:51.
Warsztaty kulinarne "Wiosenne smaki"

Warsztaty kulinarne "Wiosenne smaki"

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-04-16 15:11:40.
Przyłącz się do akcji "Wspieram region"

Dołącz do akcji "Wspieram region"

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:09:47.
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wzór oświadczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:06:29.
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII DOT.
ASF
 ASF pilne.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:38:05.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu produkcyjno-usługowego w Godkowie
 ogłoszenie_zmiana_planu.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:31:24 | Data modyfikacji: 2018-02-23 11:36:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:27:29.
Wydawanie żywności w lutym

Informacjo dotycząca wydawania żywności

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-01-30 15:22:28.
WARSZTATY KULINARNE W RAMACH DZIAŁAŃ
TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Warsztaty kulinarne

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 15:17:58.
Prośba o zgłaszanie potrzeb w zakresie przewozu
osób

Prośba o zgłaszanie potrzeb w zakresie przewozu osób

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 15:12:23.
Pomoc żywnościowa FEAD 2017

Termin wydawania żywności w ramach FEAD 2017

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:17:31.
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego - Osiek
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu MPZ - Osiek20171207.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:59:26.
HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ
TOWARZYSZĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

Harmonogram warsztatów

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-09-11 12:25:07.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego północno zachodnią część wsi
Osiek

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego północno zachodnią część wsi Osiek

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-09-08 08:51:07 | Data modyfikacji: 2017-09-08 08:54:02.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Wszczęcie postepowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego20170906.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-09-06 12:33:41.
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwiane
wyrobów zawierających azbest

Terść zapytania ofertowego na usuwanie i unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-08-23 15:09:19.
Informacja o terminach składania dokumentów o
pomoc żywnościową FEAD

Informacja

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-07-21 14:04:21.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC
ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Logo PROGRAMU

Założenia PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:56:26.
Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014 – 2020
 Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-07-18 13:34:15.
Przetarg na dostawę internetu

ogłoszenie o przetargu

SIWZ z załącznikami

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-07-06 23:58:24 | Data modyfikacji: 2017-07-07 00:00:31.
Data wprowadzenia: 2017-07-06 23:58:24
Data modyfikacji: 2017-07-07 00:00:31
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko