Wybory samorządowe uzupełniające do Rady Gminy kad. 2018-2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblagu z
dnia 16.04.2020 r. w sprawie wygaszenia mandatu
radnego Gminy Godkowo

Postanowienie z dnia 16.04.2020 r.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:46:16 | Data modyfikacji: 2020-05-14 11:49:47.
Zarządzenie Nr 126 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego ws. wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Godkowo

Zarządzenie Nr 126 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godkowo

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:48:50 | Data modyfikacji: 2020-05-14 11:49:58.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia
13.05.2020 r.

Komunikat

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:25:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy z 14.05.2020 r. o
okręgu wyborczym, granicach i liczbie wybieranych
radnych w wyborach uzupełniających 12.07.2020 r.

Obwieszczenie Wójta z 14.05.2020 r.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-14 14:28:46 | Data modyfikacji: 2020-05-14 14:29:08.
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu ws.
powołania GKW i zwołania I posiedzenia

Postanowienie o powołaniu GKW

Postanowienie o zwołaniu I posiedzenia GKW

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:32:04 | Data modyfikacji: 2020-05-28 12:35:23.
Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach
Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 15:43:12.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej - nadanie
numeru listy kandydata na radnego

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:51:53.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej -
obsadzenie mandatu bez głosowania

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-07-06 11:41:45.
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Godkowo

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godkowo

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-07-13 12:04:01 | Data modyfikacji: 2020-07-13 12:06:43.
Obwieszczenie o wynikach wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Godkowo

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-07-15 08:10:53.
Data wprowadzenia: 2020-07-15 08:10:53
Opublikowane przez: Joanna Kubiak