Obwieszczenia innych organów

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych
na 2021 rok do badania mięsa na użytek własny w
powiecie elbląskim

Lista lekarzy

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2021-01-05 11:00:13.
Nowy termin na składanie wniosków na wydawanie
zezwolenia na uprawę konopii włóknistej

pismo ws. terminu

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-09-01 13:40:09.
Obwieszczenie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Elbląskiego nr OŚROL.6341.1.46.2011.AS z dnia 25.10.2011 r. - pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Osiek i pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Tatar.

 obwieszczenie wody polskie.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:05:55 | Data modyfikacji: 2018-04-11 15:06:58.
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z
12.04.2018 r.

Obwieszczenie ws. podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2018

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 12:57:09.
Obwieszczenie Marszałka Województwa o
przygotowaniu projektu uchwały ws. podziału
województwa na obwody łowieckie oraz o
wyłożeniu projektu do publicznego wglądu

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-08-13 09:11:17 | Data modyfikacji: 2020-08-13 09:13:05.
Data wprowadzenia: 2020-08-13 09:11:17
Data modyfikacji: 2020-08-13 09:13:05
Opublikowane przez: Joanna Kubiak