Obwieszczenia Wójta Gminy

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-10-01 14:38:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo o wydaniu
decyzji lokalizacyjnej

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-12 12:21:33.
Obwieszczenie Wójta o przystąpnieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie

Ogłoszenie o odstąpieniu od strategicznej oceny projektu przystąpienia do zmiany MPZ

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-03 15:11:34 | Data modyfikacji: 2020-06-03 15:15:49.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws.
wydania decyzji o uwarunkowaniach budowy
instalacji fotowoltaicznej w obrębie Łępno

Obwieszczenie

Pismo do organów o opinię dotyczącą budowy instalacji fotowoltaicznej w obrębie Łępno

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-19 11:01:56.
Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania
ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-12 10:34:46.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
dotyczącego poboru wód w Podągach

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:42:58.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
protokołu inwentaryzacji nieruchomości nabytych
przez Gminę Godkowo w drodze komunalizacji
 obwieszczenie_komunalizacja.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:56:59.
Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:56:59
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko