Obwieszczenia Wójta Gminy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
dotyczącego poboru wód w Podągach

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:42:58.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
protokołu inwentaryzacji nieruchomości nabytych
przez Gminę Godkowo w drodze komunalizacji
 obwieszczenie_komunalizacja.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:56:59.
Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:56:59
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko