Wybory Samorządowe

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

URZĘDNIK WYBORCZY dla Gminy Godkowo będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w Godkowie w dniach 19-21 września 2018 r. w godzinach 13.30 - 15.00.

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-09-19 11:13:47 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:21:00.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy- Okręg nr 14

Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godkowo

Obwieszczenie Wójta o okręgu wyborczym, jego numerze, granicach, liczbie wybieranych radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Godkowo

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej, siedzibie i dyżurach

Postanowienie Komisarza Wyborczego powołujace Gminną Komisję Wyborczą w Godkowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych 19.11.2017 r.

Obwieszcenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godkowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Godkowo

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających

Obwiesczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-08-31 11:25:03 | Data modyfikacji: 2017-08-31 11:32:03.
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 ROK

Obwieszczenie ws. podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zarządzenia wyborów samorzadowych oraz wyznaczenie kalendarza wyborczego

Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo o okręgach wyborczych, numerach, granicach i liczbie wybieranych radnych w wyborach do Rady Gminy Godkowo zarządzonych na 21.10.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Elbląskiego ws. podziału powiatu elbląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic, liczby wybieranych radnych w wyborach do Rady Powiatu

Informacja delegatury Biura Wyborczego w Elblągu ws. rejestracji komitetów wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblagu 1 ws. powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Wójta Gminy Godkowo o obwodach głosowania, ich granicach i numerach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o dodatkowym terminie do dokonania zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8

Informacja dotycząca wyłonienia składu OKW w Godkowie

Informacja dotycząca uzupełnienia składu OKW w Dobrym

Komunikat GKW ws. nadania numerów listom kandydatów na radnych

Protokół z nadania numerów list kandydatów do Rady Gminy Godkowo

Obwieszczenie GKW o przyznanych numerach list kandydatów do Rady Gminy Godkowo

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Godkowo

Obwieszczenie GKW o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania

Obwieszczenie GKW w Godkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Gminy Godkowo

Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie głosowania w wyborach samorządowych

Zarządzenie Wójta Gminy Godkowo ws. wyznaczenia miejsc do plakatowania materiałów wyborczych

Uwaga! Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Kandydaci do Sejmiku Województwa warm.-maz. - Gmina Godkowo głosuje w okręgu nr 3

Kandydaci do Rady Powiatu Elbląskiego

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Bielicy - do ustalenia wyników głosowania

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Godkowie - ds. ustalenia wyników głosowania

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dobrym do ustalenia wyników głosowania

Skład OBwodowej Komisji nr 1 w Bielicy - do przeprowadzenia głosowania

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Godkowie - do przeprowadzenia głosowania

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dobrym do przeprowadzenia głosowania

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 20-21.10.2018 r.

Rozpoczęcie Pracy OKW nr 1 w Bielicy ds. przeprowadzenia głosowania

Rozpoczęcie Pracy OKW nr 2 w Godkowie ds. przeprowadzenia głosowania

Rozpoczęcie Pracy OKW nr 3 w Dobrym ds. przeprowadzenia głosowania

Godziny rozpoczęcia pracy OKW nr 1, 2, 3 ds. ustalenia wyników głosowania

Protokół wyników głosowania na Wójta Gminy Godkowo

Protokół wyników głosowania do Rady Gminy Godkowo

Zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych do Rady Gminy Godkowo

Protokoły wyników głosowania do Rady Powiatu Elbląskiego

Protokoły wyników głosowania do Sejmiku Województwa

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o wynikach wyborów do rad na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:11:09 | Data modyfikacji: 2018-08-23 14:00:10.

Zobacz:
 Wybory samorządowe uzupełniające do Rady Gminy kad. 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:11:09
Data modyfikacji: 2018-08-23 14:00:10
Opublikowane przez: Joanna Kubiak