Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy
Gminy Godkowo z organizacjami pozarządowymi w
2021 roku

Treść ogłoszenia

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Raport z konsultacji

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:15:11.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Godkowo w
2020 roku

Wyniki II konkursu

 zarz_54_2020.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-07-14 13:17:31 | Data modyfikacji: 2020-07-24 10:00:49.
Ogłoszenie naboru do Komisji Konkursowej ds.
oceny ofert złożonych w otwartych konkursach w
roku 2020

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy z 22_05_2020

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-05-05 08:46:46.
Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Godkowo w
2020 roku

Ogłoszenie o konkursie

powołanie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert

Wyniki I konkursu ofert 2020 r.

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-04-27 08:55:44 | Data modyfikacji: 2020-04-27 08:57:35.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019
roku

Treść sprawozdania

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-04-20 15:08:53 | Data modyfikacji: 2020-04-20 15:12:37.
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy
Gminy Godkowo z NGO w 2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Raport z konsultacji

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:47:01 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:49:16.
Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r.

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

Wyniki II konkursu

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-06-05 13:17:53 | Data modyfikacji: 2019-06-05 13:21:50.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Godkowo w 2018 r. z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy.
 sprawozdanie_wspolpraca_NGO_2018.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-05-28 09:41:22 | Data modyfikacji: 2019-05-28 09:41:44.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert 2019

 ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-04-15 14:14:51 | Data modyfikacji: 2019-05-13 10:22:48.
Ogłoszenie o konsultacjach zmian w programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2019 r.

projekt uchwały dot. zmian w programie współpracy

Formularz dot. ponownych konsultacji

Raport z konsultacji (korekta programu)

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-01-04 08:49:33 | Data modyfikacji: 2019-01-16 12:02:02.
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy
Gminy Godkowo z NGO w 2019 r.

Raport z konsultacji

Projekt uchwały na 2019 rok

formularz konsultacji

 ogloszenie_konsultacje_2018.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:48:02 | Data modyfikacji: 2018-11-22 09:48:51.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Powołanie komisji konkursowej

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-21 09:45:28.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-25 07:57:01 | Data modyfikacji: 2018-06-21 09:45:39.
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji
konkursowej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach naboru na członków Komisji

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 14:19:20 | Data modyfikacji: 2018-05-25 07:57:48.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2018 r.

Ogłoszenie konkursowe

Formularz oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Regulamin Komisji Konkursowej

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-04-25 07:52:41 | Data modyfikacji: 2018-04-25 14:21:46.
Informacja w sprawie II (2017) edycji konkursu dla
organizacji pozarządowych
 informacja o braku ofert2.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Autor: Katarzyna Czyżewska-Jurysta | Data wprowadzenia: 2017-05-24 12:18:59 | Data modyfikacji: 2017-05-24 12:20:11.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2016 roku pomiędzy samorządem Gminy Godkowo, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

 Sprawozdanie z NGO za 2016 rok.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-04-24 09:45:42 | Data modyfikacji: 2018-04-25 14:19:43.
Ogłoszenie o wynikach konkursu na prowadzenie
punktu przedszkolnego w Dobrym
 Ogłoszenie o wynikach konkursu na prowadzenie punktu przedszkolnego w Dobrym

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-06-19 14:53:12.
Wyniki konsultacji
 wyniki konsultacji.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 14:43:40 | Data modyfikacji: 2018-04-25 07:53:39.
Informacja dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Informacja dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-03-21 12:07:01 | Data modyfikacji: 2018-04-25 07:53:55.
Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie
Gminy Godkowo

Wykaz stowarzyszeń na terenie Gminy Godkowo

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:11:01.
Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:11:01
Opublikowane przez: Joanna Kubiak