Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds.
wymiaru podatków i opłat

Treść ogłoszenia

załącznik nr 1 do ogłoszenia

załącznik nr 2 do ogłoszenia

powołanie komisji ds. przeprowadzenia naboru

Informacja ze wstępnej selekcji

Informacja z naboru

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-08-26 12:31:15.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds.
księgowości budżetowej

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Komisja rekrutacyjna

Unieważnienie naboru

 ogłosznie o naborze na ispektora ds księgowości budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-07-03 13:56:25.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego w
Urzędzie Gminy Godkowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy w UG Godkowo

Zarządzenie Wójta ws. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na księgowego w UG Godkowo

Przedłużenie terminu naboru

Zarządzenie dot. pracy Komisji

Informacja o wynikach naboru

Zarzadzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Godkowo z 10.06.2020 r. ws. przyjecia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko - księgowego w UG Godkowo

Informacja o wynikach II naboru na wolne stanowisko księgowego w UG Godkowo

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-14 15:06:40 | Data modyfikacji: 2020-05-14 15:06:51.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszej
księgowej w SP Godkowo

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-01-03 07:44:42 | Data modyfikacji: 2020-05-14 15:05:43.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównej
księgowej w SP Godkowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównej księgowej w SP Godkowo

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-12-02 10:02:17 | Data modyfikacji: 2020-01-03 07:43:26.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego
księgowego w ZUK Godkowo (umowa na zastępstwo)

Treść ogłoszenia

Informacja z naboru

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:34:55 | Data modyfikacji: 2019-08-08 13:38:46.
Ogłoszenie o II naborze na stanowisko Kierownika
ZUK w Godkowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru - I etap

Protokół z przeprowadzonego naboru na kierownika ZUK

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-08-08 13:34:26 | Data modyfikacji: 2020-01-03 07:43:42.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika
Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie

Informacja ws. naboru na kierownika ZUK

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:48:06 | Data modyfikacji: 2019-08-09 06:10:23.
Protokół z naboru na stanowisko ds. ochrony
środowiska i utrzymania czystości w Gminie

Protokół z naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i utrzymania czystości w Gminie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:48:38 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:48:16.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie
 kwestionariusz_os_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-06-05 08:27:47 | Data modyfikacji: 2018-05-21 12:53:12.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
 ogłoszenie_gks.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:26:24.
Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:26:24
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko