Opinie RIO

Opinie RIO dotyczące projektów uchwał
budżetowych na 2021 rok

Opinia w sprawie projektu budżetu Gminy Godkowo na 2021 rok

Opinia w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2021-2025

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:33:13.
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2019 rok
 opinia rio 2019.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-04-16 07:17:58 | Data modyfikacji: 2020-04-16 07:20:16.
Opinia RIO dotycząca planowanej kwoty długu
Gminy Godkowo na podstawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej lata 2019-2023 i budżetu na 2019 rok

Opinia RIO dotycząca planowanej kwoty długu Gminy Godkowo na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2019-2023 i budżetu na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-01-18 08:48:58.
Opinie RIO dotyczące projektów uchwał
budżetowych na 2019 r.

Opinia w sprawie projektu budżetu Gminy Godkowo na 2019 r.

Opinia w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godkowo na lata 2019 - 2023r.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:20:28 | Data modyfikacji: 2019-01-18 08:49:21.
Opinie RIO dotyczące projektów uchwał
budżetowych na 2018 rok:

Opinia ws. możliwości sfinansowania przez Gminę deficytu budżetu na 2018 r.

Opinia ws. planowanej kwoty długu na 2018 r.

opinia RIO ws. projektu WPF na lata 2018-2021

opinia RIO ws. projektu budżetu na 2018 r.

oinia RIO ws. możliowości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:06:35 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:19:02.
Opinia Rio o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Godkowo za pierwsze półrocze 2017 r.
 RIO.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-09-06 10:22:58.
Opinie RIO dot. sprawozdań z wykonania budżetu
gminy

Uchwała RIO.IV-010-120-17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Godkowo za rok 2016.

 uchwała_RIO.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:44:55 | Data modyfikacji: 2017-04-06 13:47:14.
Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości
spłaty kredytu

Uchwała nr RIO.IV-0120-188/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 360.000 zł przez Gminę Godkowo.

 uchwała RIO.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-05-30 10:35:58.
Opinia RIO o informacji dotyczącej przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Opinia RIO o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 15:14:08.
Data wprowadzenia: 2018-09-06 15:14:08
Opublikowane przez: Joanna Kubiak