Przetargi i zapytania ofertowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
przebudowę drogi gminnej Bielica-Stary Cieszyn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej Bielica -Stary Cieszyn

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:43:46.
Trzecie zapytanie ofertowe GOKSiR Godkowo na
Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w
Szymborach

Treść zaproszenia do składania ofert

załącznik nr 1 do zaproszenia

załącznik nr 2 do zaproszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-11-13 14:49:44.
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych
w sezonie 2020/2021

treść zapytania

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

zarządzenie nr 81_komisja

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-11-12 14:55:44.
Kolejne zapytanie ofertowe GOKSiR Godkowo na
Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w
Szymborach

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-11-09 13:22:38.
Zapytanie ofertowe GOKSIR Godkowo na Remont dachu
na budynku świetlicy wiejskiej w Szymborach

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:41:07.
Przetarg nieograniczony na: „Zakup wyposażenia
SP - narzędzi TIK”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Wyjaśnienia do SIWZ z 23.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-10-20 13:36:09 | Data modyfikacji: 2020-10-27 14:41:38.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Przebudowę drogi gminnej Bielica-Stary Cieszyn"

Treść ogłoszenia

SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

Załączniki nr 1,2,3,4,5,7

Załącznik nr 6 - projekt umowy

Zał. nr 1- droga St. Cieszyn

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

załącznik do wyjaśnień do SIWZ nr 5

wyjaśnienia nr 5 do SIWZ

wyjaśnienia nr 4 do SIWZ

Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

Wyjaśnienia nr 7 do SIWZ

Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:43:00.
Zapytanie ofertowe na usługę pn. "Dowóz dzieci
do szkoły w roku szkolnym 2020/2021"

Treść zapytania

załącznik 1 - Formularz Oferty

załącznik 2 - Oświadczenie

załącznik 3 - wykaz taboru

załącznik 4 - Oświadczenie o wykluczeniu

załącznik 5 - wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:08:41.
II Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy
hydrologicznej

II zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:25:06.
Zapytanie ofertowe - dostawa słomy

Zapytanie na dostawę słomy

Załączniki do zapytania ofertowego na dostawę słomy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:39:44 | Data modyfikacji: 2020-07-22 13:23:19.
III przetarg na sprzedaż środka trwałego -
samochód osobowy KIA

Ogłoszenie o przetargu

Protokół Komisji przetargowej

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:48:19 | Data modyfikacji: 2020-07-15 14:37:20.
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy
hydrologicznej

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 zapytanie ofertowe w zakresie hydrologii.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-06-30 10:42:23.
Zaproszenie do składania ofert - utylizacja folii
rolniczej

Zapytanie ofertowe

Formularz

Inwentaryzacja odpadów

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-06-23 12:40:52.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka
trwałego - samochód pożarniczy MERCEDES BENZ

Zarzadzenie Wójta Gminy Godkowo Nr 39/2020

Protokół z przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:34:52 | Data modyfikacji: 2020-06-22 15:07:40.
Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów z działalności
rolniczej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:30:41 | Data modyfikacji: 2020-06-15 10:35:36.
II przetarg na sprzedaż środka trwałego -
samochód osobowy KIA CEED

II przetarg na sprzedaż środka trwałego - samochód osobowy KIA CEED

Protokół Komisji Przetargowej

Protokół Komisji Przetargowej

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-05-26 14:54:09 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:29:20.
Zproszenie do składania ofert na "Przebudowę
ścianki oporowej przy drodze gminnej dz. nr 113/2
w m. Dobry gm. Godkowo"

Treść zaproszenia

Formularz ofertowy

Doświadczenie w zakresie wykonawstwa

Oświadczenie

Projekt umowy

Kosztorys ofertowy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przedmiar robót

Projekt budowy ścianki

Mapa sytuacyjna

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Informacja dot. BIOZ

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-05-07 14:40:33 | Data modyfikacji: 2020-06-23 12:39:46.
Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie sprzedaży
środka trwałego

Zarządzenie Nr 11/2020 ws. sprzedaży środka trwałego

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2020-03-11 13:49:59 | Data modyfikacji: 2020-03-11 13:54:18.
Ogłoszenie o II przetargu ograniczonym na
sprzedaż nieruchomości

Treść ogłoszenia II przetarg ograniczony sprzedaż Godkowo

zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

oświadczenie o łącznej powierzchni

warunki przetargu

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:13:43 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:20:31.
Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii
rolniczych

Treść zaproszenia

załącznik nr 1 -wykaz nieruchomości

załącznik nr 2 - formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2020-01-30 13:54:41 | Data modyfikacji: 2020-01-30 13:56:56.
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych
oraz eksploatacyjnych (tusze i tonery) na lata
2020-2021.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (odt)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Zarządzenie Wójta Gminy Godkowo w sprawie powołania komisji rozstrzygającej zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-11-28 14:27:45 | Data modyfikacji: 2019-11-28 14:28:32.
II zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg
gminnych w sezonie 2019/2020

II Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych 2019/2020

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 3 - Wykaz sprzętu

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Wykaz rejonów do odśnieżania

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-10-21 11:15:19.
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na
sprzedaż działki rolnej w Godkowie nr 171/10

Ogłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o łacznej powierzchni użytków rolnych

Warunki przetargu

Wyniki z I przetargu ograniczonego na sprzedaż działki rolnej nr 171/10 w Godkowie

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-10-15 15:07:33 | Data modyfikacji: 2019-10-21 11:15:32.
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości w Godkowie

Ogłoszenie

informacja o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-10-14 12:14:47 | Data modyfikacji: 2019-10-21 11:16:03.
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 3-Wykaz sprzętu

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załacznik Nr 5 - Wykaz rejonów odśnieżania

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:11:57 | Data modyfikacji: 2019-10-21 11:15:52.
Ogoszenie o II przetargu na remont drogi gminnej
Skowrony – Nawty o długości 333 m

Treść ogłoszenia

SIWZ

SIWZ-załączniki

Kosztorys ofertowy

Projekt umowy

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany cz.1

Projekt budowlany cz.2

Mapa do celów projektowych

Przekrój I

Przekrój II

Przekrój III

Przekrój IV

Geologia

Informacja z otwarcia ofert - II przetarg Skowrony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:34:42 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:15:24.
Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej
Skowrony-Nawty IV etap

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja kosztorysowa

Projekt umowy

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany cz. I

Projekt budowlany cz. II

Mapa do celów projektowych

Przekroje -I

Przekrój - II

Przekroje - III

Przekrój - IV

Geologia

Kosztorys ofertowy PDF

Infromacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-09-10 14:08:16 | Data modyfikacji: 2019-10-22 14:17:11.
II przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości w Godkowie

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:45:34.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Starym Cieszynie

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:44:05 | Data modyfikacji: 2019-07-30 12:44:20.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
nieruchomości w Podągach

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:40:55 | Data modyfikacji: 2019-07-30 12:41:11.
II Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do
szkół

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:32:52 | Data modyfikacji: 2019-07-30 12:42:45.
Przetarg nieograniczony na przebudowę ciagów
komunikacyjnych na osiedlu mieszkalnym po byłym
PGR w miejscowości Grądki Gmina Godkowo

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki SIWZ

Projekt umowy

Stecyfikacja techniczna

Projekt budowlany

Projekt budowlany cz. graficzna -1

Projekt budowlany cz. graficzna -2

Projekt budowlany cz. graficzna -3

Projekt budowlany cz. graficzna -4

Projekt budowlany cz. graficzna -5

Projekt budowlany cz. graficzna -6

Projekt budowlany cz. graficzna -7

Projekt budowlany cz. graficzna -8

Projekt budowlany cz. graficzna -9

Projekt budowlany cz. graficzna -10

Projekt budowlany cz. graficzna -11

Projekt budowlany cz. graficzna -12

Projekt budowlany cz. graficzna -13

Projekt budowlany cz. graficzna -14

Kosztorys ofertowy

Przedmiar

Wyjaśnienia do przetargu

Sprostowanie do wyjaśnień

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:47:19 | Data modyfikacji: 2019-07-26 09:33:55.
Przetarg na dowóz dzieci do szkoły w roku
szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ i załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:24:39 | Data modyfikacji: 2019-07-26 09:34:08.
III zapytanie ofertowe na zakup i dostawę słomy

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-07-08 10:03:10 | Data modyfikacji: 2019-07-25 14:45:16.
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i
montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości
Osiek"

treść zaproszenia

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Projekt umowy

Projekt zagospodarowania działki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie placu zabaw w Osieku

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-06-26 12:38:28 | Data modyfikacji: 2019-06-26 12:43:36.
II zapytanie ofertowe na zakup i dostawę słomy

Treść II zapytania

Formularz ofertowy

Umowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-06-26 08:46:31 | Data modyfikacji: 2019-07-08 10:02:14.
Zaproszenie do składania ofert na "Zakup i
montaż siłowni zewnętrznej w m. Piskajny"

Treść zaproszenia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - projekt umowy

Projekt siłowni

Mapa do celów projektowych

Wyjaśnienie do treści zaproszenia

Unieważanienie postępowania dotyczącego siłowni zewnętrznej w Piskajnach

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:25:55 | Data modyfikacji: 2019-07-01 13:12:20.
ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa słomy”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup i dostawa słomy”

Formularz oferty

Umowa-projekt

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:00:21.
Zarzadzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Godkowo ws.
przeznaczenia do dierżawy nieruchomości w
Podągach

Zarządzenie Nr 39/2019

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-06-14 14:29:23 | Data modyfikacji: 2019-06-18 08:00:55.
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Godkowo ws.
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w
Starym Cieszynie

Zarządzenie nr 38/2019

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-06-14 14:26:49 | Data modyfikacji: 2019-06-18 08:00:46.
Ogłoszenie o I przetargu na sorzedaż
nieruchomości położonych w obrębie wsi Godkowo

Treść ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu części przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:56:48 | Data modyfikacji: 2019-06-14 14:26:59.
Zaproszenie do składania ofert na zakup i motaż
urządzeń siłowni zewnętrznej

Formularz oferty siłownia

Formularz cenowy siłownia

Projekt umowy siłownia

Projekt siłownia

Wyjasnienia do treści zaproszenia do składania ofert

Wybór oferty

 Zaproszenie do składania ofert.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-04-24 15:05:33 | Data modyfikacji: 2019-05-06 14:56:41.
Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości w miejscowości Godkowo

Zarządzenie nr 18/2019

Informacja o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:45:07 | Data modyfikacji: 2019-06-26 13:32:02.
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę
nieruchomości w Podągach i Skowronach

Ogłoszenie

Informacja o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 09:59:12.
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Lesiskach

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości w Lesiskach

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:41:39 | Data modyfikacji: 2019-03-08 09:59:30.
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż
nieruchomości w m. Lesiska
 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w obrębie wsi Lesiska.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:03:15 | Data modyfikacji: 2019-01-15 10:03:31.
Sprzedaż środka trwałego
 MERCEDES.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-02-08 12:49:59 | Data modyfikacji: 2019-03-01 13:47:37.
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości w obrębie
miejcowości Kwitajny Wielkie
 ogłoszenie o I przetargu Kw. Wielkie.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:28:03 | Data modyfikacji: 2019-01-08 14:29:19.
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Podągach

Wyniki przetargu

 II przetarg Podągi.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:38:05 | Data modyfikacji: 2018-12-28 14:49:17.
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Burdajnach

wyniki przetargu

 II przetarg Burdajny.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:39:31 | Data modyfikacji: 2018-12-28 14:48:36.
II zapytanie ofertowe na odśnieżanie

Treść zapytania ofertowego

Załacznik nr 1 do zapytania

Załącznik Nr 2 do zapytania

Załącznik nr 3 do zapytania

Załącznik nr 4 do zapytania

Załącznik nr 5 do zapytania

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-10-31 13:06:51 | Data modyfikacji: 2018-11-09 10:36:40.
Ogłoszenie o II przetargu Stary Cieszyn
 II przetarg dzierżawa_Stary_Cieszyn.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-10-19 14:11:14 | Data modyfikacji: 2018-10-19 14:29:57.
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych
2018/2019

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe_odsniezanie.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-10-19 10:59:31 | Data modyfikacji: 2018-10-19 14:31:14.
I przetarg nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości w m. Plajny, Stary Cieszyn
 Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa Plajny St. Cieszyn.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-07-11 15:08:50 | Data modyfikacji: 2018-07-13 08:29:58.
Budowa placu rekreacyjnego OSA w Godkowie -
zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe OSA

Załącznik nr 1 - Projekt budowy placu rekreacyjnego

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Zmiana treści zapytania

Info o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:41:07 | Data modyfikacji: 2018-07-11 14:56:09.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dowozu
dzieci do placówek oświatowych w Gminie Godkowo
w roku szkolnym 2018/2019

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ na usługę dowozu dzieci

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz dzieci

 Ogłoszenie o zamówieniu_dowoz.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-07-06 15:04:00 | Data modyfikacji: 2018-07-06 15:05:51.
II Przetarg na budowę oczyszczalni ścieków wraz
z siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w
obrębie wsi Grądki gm. Godkowo

treść ogłoszenia o II przetargu

SIWZ II PRZETARG

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O ZREALIZOWANYCH ROBOTACH

Załącznik nr 5 - PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 6 - DOKUMENTACJA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 7 - PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 8 - WYKAZ ZATRUDNIENIA

Wyjaśnienia do treści SIWZ - II przetarg

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia II przetarg oczyszczalnia

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-07-03 14:47:13.
Zapytanie ofertowe na opracowanie ewidencji
zabytków oraz programu opieki nad zabytkami

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 - wykaz usług

Załącznik nr 4 - Umowa

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-27 11:23:40.
Przetarg na budowę oczyszczalni ścieków wraz z
siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej w
obrębie wsi Grądki gm. Godkowo

ogłoszenie o przetargu

SIWZ

załączniki 1-4 do SIWZ

załącznik 5 do SIWZ

załącznik 6 do SIWZ

załącznik 7 do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Operat wodno-prawny

Załączniki do operatu wodno-prawnego

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ

Przedmiar robót

Wyjaśnienia (3) do treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-06-07 08:26:29 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:31:25.
II przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości w Lesiskach i Łępnie

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Lesiskach i Łępnie

Informacja o wynikach

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 15:10:52 | Data modyfikacji: 2018-06-27 11:31:48.
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości w Godkowie, Krykajnach, Ząbrowcu

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Godkowie, Krykajnach, Ząbrowcu

Uniewaznienie II rokowań na sprzedaż nieruchomości w Godkowie, Krykajnach, Ząbrowcu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-05-22 15:07:56 | Data modyfikacji: 2018-05-22 15:08:24.
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż
nieruchomości w obrębie Piskajn

Ogłoszenie o przetargu

Wyniki przetargu Piskajny

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:57:33 | Data modyfikacji: 2018-06-21 04:16:34.
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w
Piskajnach

wykaz sprzedaż Piskajny

Informacja z wyników przetargu

 Zarządzenie 16_2018 Piskajny.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-03-15 14:34:51 | Data modyfikacji: 2018-05-14 13:18:26.
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości w
Plajnach i Starym Cieszynie

ogłoszenie o dzierżawie

wykaz Plajny

wykaz Stary Cieszyn

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-03-15 14:38:57 | Data modyfikacji: 2018-03-15 14:40:00.
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości w obrębie Skowron

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w obrębie Skowron

Informacja o wyniku rokowań

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-02-08 15:32:15.
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości w obrębie Łępna i Lesisk

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w obrębie Łępna i Lesisk

Informacja o wynikach rokowań

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-02-08 15:29:43 | Data modyfikacji: 2018-02-08 15:30:14.
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż
nieruchomości w obrębie Godkowo, Krykajny,
Ząbrowiec

ogłoszenie Godkowo.pdf

Informacja o wynikach rokowań

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2018-02-08 15:17:40 | Data modyfikacji: 2018-02-08 15:19:51.
Ogłoszenie o I przetargu Skowrony

Zgłoszenie uczestnictwa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Skowrony O G Ł O S Z E N I E 1 przetarg.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-02-07 08:15:23 | Data modyfikacji: 2018-02-07 08:17:24.
Zaproszenie do II rokowań na sprzedaż
nieruchomości w Podągach

Wyniki rokowań

 II rokowania Podągi.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-01-18 08:52:57.
Zapytanie dotyczące przygotowania i opracowania
projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu na obszarze
gminy Godkowo

Zapytanie ofertowe 18.12.2017

załącznik nr 1 (zapytanie 18.12.2017)

Załącznik nr 2 (zapytanie 18.12.2017)

Załącznik nr 3 (zapytanie 18.12.2017)

Załącznik nr 4 (zapytanie 18.12.2017)

Zmiana treści zapytania ofertowego

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:33:59 | Data modyfikacji: 2017-12-20 10:25:57.
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

załącznik nr 1 do zapytania - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:40:29 | Data modyfikacji: 2017-12-04 14:44:15.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży -
Osiek
 Osiek wykaz.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:45:58.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
Lesiska, Łępno, Skowrony
 Wykaz Lesiska, Łępno, Skowrony.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:40:47 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:43:18.
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż środkó
trwałych

Ogłoszenie o III przetargu

Protokół z III przetargu na sprzedaż środków trwałych

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-11-14 12:10:55 | Data modyfikacji: 2017-12-08 13:32:15.
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości w obrębie wsi
Godkowo, Krykajny, Ząbrowiec

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w obrębie wsi Godkowo, Krykajny, Ząbrowiec

wyniki II przetargu

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-11-20 10:54:01 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:36:07.
Zaproszenie do rokowań na sprzedaż
nieruchomości w Podągach

Zaproszenie do rokowań

Wyniki rokowań

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-11-10 15:53:12 | Data modyfikacji: 2017-11-10 15:53:31.
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę
nieruchomości w obrębie miejscowości Godkowo,
Miłosna, Skowrony

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-10-20 15:28:05 | Data modyfikacji: 2017-10-20 15:28:26.
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych

Informacja o wyborze oferty na odśnieżanie

Załącznik nr 1 - odśnieżanie

Załącznik nr 2 - odśnieżanie

Załącznik nr 3 - odśnieżanie

Załącznik nr 4 - odśnieżanie

Załącznik nr 5 - odśnieżanie

 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-10-19 15:11:47 | Data modyfikacji: 2017-10-31 13:28:20.
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż środków
trwałych

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż środków trwałych

Protokół z przeprowadzonego przetargu

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-10-12 11:15:33 | Data modyfikacji: 2017-10-12 11:15:54.
Udzielenie kredytu bankowego - negocjacje bez
ogłoszenia

Informacja po otwarciu ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o złożonych ofertach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-09-12 10:11:43 | Data modyfikacji: 2017-09-19 13:45:50.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Piskajnach

ogłoszenie o I przetargu Piskajny

Zgłoszenie uczestnictwa

Załącznik nr 1 Piskajny

Załącznik nr 2 Piskajny

Załącznik nr 3 Piskajny

Informacja o wynikach przetargu

 zarzadzenie_39.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-07-27 11:24:33 | Data modyfikacji: 2017-09-08 14:29:30.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Godkowie,
Krykajnach i Ząbrowcu

ogłoszenie o I przetargu Godkowo, Krykajny, Ząbrowiec

Wyniki przetargu

 zarzadzenie_40.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-07-27 11:25:04 | Data modyfikacji: 2017-09-08 14:26:04.
Przetarg na sprzedaż środków trwałych

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta ws. sprzedaży środków trwałych będących własnością Gminy Godkowo

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 4 - Wzór umowy

Protokół z I przetargu

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-08-31 11:39:56 | Data modyfikacji: 2017-09-27 09:30:23.
Zapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie
azbestu

Zawiadomienie o wyborze oferty usuwanie azbestu

 Zapytanie ofertowe - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.pdf

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-08-24 15:02:40 | Data modyfikacji: 2017-08-31 11:50:36.
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż
nieruchomości

wyniki II przetargu

 ogl_2przetarg_sprzedaz_nieruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-08-22 10:51:55 | Data modyfikacji: 2017-10-02 13:50:35.
Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę
nieruchomości

wyniki II przetargu

 ogłoszenie_2przetarg_dzierżawa_nieruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-08-22 10:07:37 | Data modyfikacji: 2017-10-02 13:51:22.
Drugi przetarg nieograniczony na udzielenie
kredytu bankowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 1-6

Załaczniki 7 i 8 do SIWZ

Załacznik 9 do SIWZ

Załącznik 10 do SIWZ

Załącznik 11 do SIWZ

Załącznik 12 do SIWZ

Załacznik 13 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 09:08:18 | Data modyfikacji: 2017-08-08 09:22:36.
Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu

Unieważnienie postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu_kredyt

SIWZ_kredyt

załącznik nr 1 -Oferta

załącznik nr 2 -oświadczenie

załącznik nr 3 -oświadczenie

załącznik nr 4 -projekt umowy

załącznik nr 5 -oświadczenie

załącznik nr 6 -informacja

załącznik nr 7 i 8 do SIWZ

załącznik nr 9 do SIWZ

załącznik nr 10 do SIWZ

załącznik nr 11 do SIWZ

załącznik nr 12 do SIWZ

załącznik nr 13 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:31:57 | Data modyfikacji: 2017-07-24 12:41:27.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych w Gminie
Godkowo w roku szkolnym 2017/2018-przetarg
nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ z załącznikami

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-07-18 14:33:03 | Data modyfikacji: 2017-07-18 14:33:25.
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane -
Remont drogi gminnej Bielica - Stary Cieszyn

Załącznik do SIWZ - dokumentacja kosztorysowa

Załacznik do SIWZ - oferta przetargowa

Załącznik do SIWZ - projekt umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont drogi Bielica-Stary Cieszyn

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-07-04 09:18:17 | Data modyfikacji: 2017-07-18 14:56:47.
I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podągach

Wyniki przetargu

 I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podągach

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:05:05 | Data modyfikacji: 2017-07-24 11:54:49.
 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2018-10-19 14:11:38.

Zobacz:
   Przetarg na dostawę internetu
   Plan zamówień publicznych na 2017 rok
   Plan zamówień publicznych na 2018 rok
   Plan zamówień publicznych na 2019 rok
   Plan zamównień publicznych na 2020 rok
Data wprowadzenia: 2018-10-19 14:11:38
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko