Podatki i opłaty lokalne

Stawki podatków i opłat obowiązujace w 2020
roku

Podatki od nieruchomości

Podatki od środków transportu

Komunikat GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Komunikat GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:29:43 | Data modyfikacji: 2019-12-11 11:29:56.
Formularze deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH - informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH - deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Jednolite wzory będą obwiązywać w każdej gminie.
Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik jeżeli jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji - robi to na dotychczasowych wzorach formularzy.
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony ePUAP
Nowe wzory zostały wprowadzone następującymi aktami prawnymi:
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

WZORY DEKLARACJI (OSOBY PRAWNE)

Podatek od nieruchomości:

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości -
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -

Podatek rolny:

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny -
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |

Podatek leśny:

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny -
ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -
ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OSOBY FIZYCZNE:

Podatek od nieruchomości:


IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - |
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - |

Podatek rolny:


IR-1 - Informacja o gruntach -
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - |
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników -

Podatek leśny:


IL-1 - Informacja o lasach -
ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu -
ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania -
ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2019-08-19 07:38:54 | Data modyfikacji: 2019-08-19 07:55:07.
Stawki podatków i opłat

Rok 2018:


* Uchwała nr XXXV/166/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2018.


* Uchwała nr XXXV/167/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środkó transportowych w gminie Godkowo na rok 2018.


* Komunikat Prezesa GUS z dnia  18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (STAWKA PODATKU ROLNEGO na 2018 rok).


* Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (STAWKA PODATKU LEŚNEGO na 2018 rok).


 


Rok 2019:


- Uchwała nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Godkowo na rok 2019


- Uchwała nr XLIX/232/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Godkowo na rok 2019


- Uchwała nr II /9/2018 Rady Gminy Godkowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Godkowo na rok 2019


- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019


- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

 

Opublikowane przez: Joanna Kubiak | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:57:18 | Data modyfikacji: 2018-12-31 14:54:00.
Druki do pobrania (obowiązujące do 30.06.2019
r.)

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego

 

Opublikowane przez: Izabela Charmuszko | Data wprowadzenia: 2017-12-07 15:02:28 | Data modyfikacji: 2019-08-19 07:37:24.
Data wprowadzenia: 2017-12-07 15:02:28
Data modyfikacji: 2019-08-19 07:37:24
Opublikowane przez: Izabela Charmuszko